Känslor och hemligheter

Syfte: Syftet med övningen är att träna på att identifiera och sätta ord på olika känslor.

Nivå: Bas

Tid 30–60 minuter

Material och förberedelse: Skriv ut A4-ark med bilder på illustrerade kroppar till varje elev och använd dem i klassrummet.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök