Känslor och hemligheter

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Känslor och hemligheter

  2. Hur kommer det sig att vi inte alltid vill visa eller berätta vad vi känner?

  3. Finns det situationer då det kan vara bra att inte visa och berätta vad vi känner?

  4. Finns det situationer då det är extra viktigt att visa och berätta vad vi känner?

  5. Vem går det att prata med om känslor och något som inte känns bra? Kan det vara en okänd person? Vem då?

  6. Om någon berättar en hemlighet, när är det okej att berätta för någon annan?

  7. Finns det olika typer av hemligheter? Vilka då?

Känslor och hemligheter
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök