Rätten att bestämma över sin egen kropp

Syfte: Att väcka elevernas intresse kring ämnen som utbildningen behandlar.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30 minuter

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning.

1. Visa eleverna filmen Rätten att bestämma över sin egen kropp. 

2. Efter att ni har sett filmen kan ni gärna diskutera filmens innehåll. Du kan ta hjälp av de här frågorna. 

  • Vad hände i filmen?
  • Känner du igen någon situation? 
  • Vilka tankar väckte filmen hos dig?
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök