Var går gränsen?

Syfte: Att ge eleverna möjlighet att reflektera över olika påståenden om brott, sex och relationer.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Samhällskunskap, religionskunskap, naturkunskap

Material och förberedelse: Möblera om klassrummet, skriv ut frågorna eller använd projektor och gör övningen via Mentimeter.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök