Kan porr vara olagligt?

Syfte: Att skapa en medveten om att porr kan vara olagligt.

Nivå: Medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Juridik, naturkunskap, samhällskunskap

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning samt utskriven övning om inte frågorna visas digitalt.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök