Vill inte eller vill?

Syfte: Att ge eleverna kunskap om ja- och nej-signaler.

Nivå: Medel och avancerad

Tid 30–45 minuter

Ämne: Kommunikation, naturkunskap, samhällskunskap

Material och förberedelse: Ta med snöre, skriv ut lappar med påståenden och möblera om ifall du genomför övningen i klassrummet. Datorer och projektor behövs om du gör övningen i Mentimeter.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök