Skönlitteratur om sexualbrott

Syfte: Syftet är att låta elever genom skönlitteratur reflektera kring sexualbrott och utsatthet för brott.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 60–120 minuter

Ämne: Religionskunskap, naturkunskap, juridik

Material och förberedelse: Om eleverna ska läsa eller lyssna på digitala böcker behöver de dator eller surfplatta annars behöver de varsin bok. För de avslutande delarna behöver eleverna även dator eller surfplatta om de ska svara på frågorna skriftligt.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök