Språkets makt

Syfte: Att synliggöra vilken betydelse språket kan ha för brottsoffer.

Nivå: Avancerad

Tid 60–90 minuter

Ämne: Kommunikation, naturkunskap, juridik

Material och förberedelse: Dator och projektor för visning av bildspel. Om eleverna ska söka artiklar på internet behövs dator eller surfplatta till varje elev.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök