Språkets makt

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Språkets makt

  2. Hur tror du att personerna bakom exemplen tänkte och kände kring hur händelsen beskrevs?

  3. Hur kan det påverka en utsatt person hur vi talar om sexuella övergrepp?

  4. Hur kan det påverka oss andra?

  5. Kan hur vi använder språket få rättsliga konsekvenser?

Språkets makt
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök