Olika sexualbrott

Syfte: Att ge eleverna kunskap om olika sexualbrott.

Nivå: Bas, medel och avancerad

Tid 30 minuter

Ämne: Samhällskunskap, kommunikation, naturkunskap

Material och förberedelse: Dator och projektor för filmvisning.

Lämna sidan direkt Dölj ditt besök