Olika sexualbrott

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Olika sexualbrott

  2. Varför är det bra att känna till olika sexualbrott?

  3. Varför tror ni det finns särskilda regler för barn?

  4. Finns det skillnader mellan sexualbrott på och utanför internet? Vilka skillnader finns i sådana fall? Varför?

Olika sexualbrott
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök