Att säga nej på olika sätt

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Att säga nej på olika sätt

  2. Hur visar tjejen i filmen att hon inte är intresserad av att ses genom ord, kroppsspråk och tonläge?

  3. Hur tolkar killen signalerna?

  4. Finns det nej-signaler som kan tolkas som ja-signaler?

  5. Finns det situationer då det kan vara svårare att uppfatta signaler? Vilka? Vad går det att göra då?

Att säga nej på olika sätt
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök