Att säga nej på olika sätt

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Att säga nej på olika sätt

  2. Varför kan det vara svårt att säga nej?

  3. Är det skillnad att säga nej till en kompis jämfört med en förälder eller en annan vuxen?

  4. Kan det vara olika svårt att säga nej för en tjej jämfört med en kille? Varför?

  5. Hur kan en person fråga om den andra vill?

  6. Vad går det att säga om den andra säger nej?

  7. Spelar det någon roll hur en person säger nej?

  8. Om en person inte får ett nej, betyder det då ja?

  9. Om det är svårt att förstå om en person menar ja eller nej, vad går det att göra då?

Att säga nej på olika sätt
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök