Statistik om sexualbrott

Här finns facit till övningen statistik om sexualbrott.

 1. Statistik om sexualbrott – facit

 2. Fem procent av befolkningen uppgav att de utsattes för sexualbrott under 2019. Det motsvarar cirka 450 000 personer.

  Sant!

  Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet.

 3. Totalt polisanmäldes 100 000 sexualbrott under 2019.

  Falskt!

  Statistik från Brottsförebyggande rådet visar att det anmäldes 23 200 sexualbrott 2019. 

   

   

   

   

 4. 75 procent av de som misstänktes för sexualbrott 2018 var män.

  Falskt!

  Statistik från Brottsförebyggande rådet visar 97 procent av de som misstänktes för sexualbrott 2018 var män.

   

 5. Det är vanligast med överfallsvåldtäkter.

  Falskt!

  Överfallsvåldtäkter utgjorde endast tre till fem procent av anmälningarna i en undersökning som Brottsförebyggande rådet genomförde på uppdrag av regeringen. 

   

 6. Det är ungefär lika vanligt för tjejer och killar att ha erfarenhet av sexuella övergrepp.

  Falskt!

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Linköpings och Lunds universitet frågat närmare 6 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp under uppväxten. Undersökningen visar att det var mer än tre gånger så vanligt att tjejerna hade erfarenheter av sexuella övergrepp (29 procent) än att killarna hade det (10 procent).

   

 7. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för killar som utsatts för fysiska sexuella kräkningar.

  Sant!

  I Brottsförebyggande rådets Skolundersökningen om brott 2019 uppger 70 procent av de killar som utsatts för fysiska sexuella kränkningar att händelsen inträffat i skolan eller på skolgården.

   

   

 8. När pojkar och män utsätts för våldtäkt är det vanligare att gärningspersonen är en flicka eller kvinna än en pojke eller man.

  Falskt!

  Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. 82 procent av de personer som var misstänkta för våldtäkt mot män och pojkar 2019 var män.

 9. Drygt var femte gymnasieelev har erfarenhet av någon form av sexuellt övergrepp.

  Sant!

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Linköpings och Lunds universitet frågat närmare 6 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp under uppväxten. Undersökningen visar att 21 procent av eleverna hade erfarenhet av sexuella övergrepp.

   

 10. Det är vanligare att tjejer säljer sex än killar.

  Falskt!

  Stiftelsen Allmänna Barnhuset har med hjälp av forskare från Linköpings och Lunds universitet frågat närmare 6 000 gymnasieelever om deras erfarenheter av sexuella övergrepp och sexuell exploatering under uppväxten. Undersökningen visar att det är vanligare att killar sålt sex (1,2 procent) än att tjejer hade gjort det (0,6 procent).

 11. Av de anmälda våld­täkterna mot barn under 2019 var 91 procent brott mot en flicka och 9 procent brott mot en pojke.

  Sant!

  Det visar statistik från Brottsförebyggande rådet. 

   

Statistik om sexualbrott
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök