Statistik om sexualbrott

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Statistik om sexualbrott

  2. Varför tror du att färre anmäler sexualbrott jämfört med hur många som i brottsofferundersökningar säger att de blivit utsatta för sexualbrott?

  3. Vad går det att göra för att fler ska våga anmäla sexualbrott?

  4. Varför är det fler män än kvinnor som misstänks för, döms och begår sexualbrott?

Statistik om sexualbrott
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök