Statistik om sexualbrott

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Frågor till Statistik om sexualbrott

  2. Det är färre som anmäler sexualbrott jämfört med hur många som säger att de blivit utsatta för brott i brottsofferundersökningar. Varför är det så?

  3. Vad går det att göra för att fler ska våga anmäla sexualbrott?

  4. Varför är det fler män än kvinnor som misstänks för sexualbrott?

  5. Vad är skillnaden om gärningspersonen är okänd eller om det är någon bekant?

Statistik om sexualbrott
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök