Handslaget

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Handslaget

  2. Vilka olika sätt går det att skaka hand på? Vad betyder de olika sätten?

  3. Hur känns de olika sätten? Hur känns det för den som tar initiativ och hur känns det för den andra personen?

  4. Vilket sätt tycker du är bäst?

  5. Hur vet man hur länge man ska skaka hand?

  6. Är det någon skillnad att visa med kroppen eller med rösten att man inte vill skaka hand?

  7. Har du känt dig tvingad att skaka någons hand?

  8. Har någon kommit fram och skakat din hand mot din vilja?

  9. Har det känts konstigt någon gång när du skakat hand?

Handslaget
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök