Vem går det att prata med?

Här finns diskussionsfrågor till övningen. Efter vissa frågor finns det lite kort information om vad som kan vara bra att tänka på. Välj de frågor som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

  1. Vem går det att prata med?

  2. Vad kan man göra om man misstänker att någon blivit utsatt för ett sexualbrott?

  3. Våga fråga, och fråga igen om det behövs.

  4. Vad kan man tänka på när någon berättar något svårt eller jobbigt för en?

  5. Lyssna utan att avbryta eller direkt ställa frågor, stötta personen i att söka hjälp eller anmäla till polisen.

  6. Hur skulle du vilja bli bemött om du berättade något svårt eller jobbigt?

  7. Vad skulle det kunna innebära om fler som är med om övergrepp pratar om det?

  8. Fler kan slippa känna sig ensamma och slippa känna skam, fler gärningspersoner skulle kunna dömas.

Vem går det att prata med?
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök