Tidslinjen

Här finns händelserna i tidslinjen i ett bildspel.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

 1. Tidslinjen

 2. Våldtäkt mot kvinnor är ett egendomsbrott

  Våldtäkt ses som ett brott mot den utsatta kvinnans make eller pappa och inte mot kvinnan själv.

 3. Brott mot den enskilda kvinnan

  Våldtäkt blir ett brott mot den enskilda kvinnans frihet.

 4. Sexuella handlingar mot flickor under 15 år blir brottsliga

  Åldersgränsen för den sexuella självbestämmanderätten sätts till 15 år för flickor. Det innebär att sexuella handlingar mot flickor som inte fyllt 15 år blir brottsliga.

 5. Sexuella handlingar mot pojkar under 15 år blir brottsliga

  Åldersgränsen för den sexuella självbestämmanderätten sätts till 15 år för pojkar. Det innebär att sexuella handlingar mot pojkar som inte fyllt 15 år blir brottsliga.

 6. Våldtäkt inom äktenskapet kriminaliseras

  Det innebär att det blir möjligt att straffa män som begår våldtäkt och övergrepp mot sin fru.

 7. Sexualbrottslagstiftningen blir könsneutral

  Det innebär att både män och kvinnor enligt lagstiftningen kan utsättas för, och utsätta andra, för sexualbrott.

 8. Oral och anal penetration definieras som våldtäkt

  Definitionen av våldtäkt utvidgas till att omfatta även oral och anal penetration.

 9. Penetration med föremål kan vara våldtäkt

  Penetration av en annan person med hjälp av exempelvis ett föremål kan bedömas som våldtäkt.

 10. Våldtäkt omfattar personer som inte aktivt kan säga nej

  Våldtäktsbegreppet utvidgas till att omfatta personer som till exempel är medvetslösa, sover eller är påverkade av alkohol eller droger.

 11. Våldtäkt mot barn blir ett särskilt brott

  Skyddet för barn stärks genom att våldtäkt mot barn görs till ett särskilt brott, utan krav på att våld eller hot förekommit.

 12. Våldtäkt omfattar situationer där brottsoffret blir allvarligt rädd

  Våldtäktsbrottet utvidgades till att omfatta de fall där offret reagerar med passivitet, till exempel om en person blir allvarligt rädd eller paralyserad, till exempel genom så kallad frozen fright eller frysreaktion.

 13. Sexualbrottslagstiftningen bygger på på frivillighet

  Gränsen för om en gärning är olaglig går vid om en person har deltagit frivilligt eller inte i en sexuell aktivitet. Den som vill ha sex måste alltså ta reda på om den andra verkligen vill.

Tidslinjen
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök