En ung man sitter och pratar i mobiltelefon med en hand framför ansiktet.

Sant eller falskt?

Här finns ett bildspel med sanna och falska påståenden. Du kan välja de bilder som passar din elevgrupp bäst.

Låt gärna eleverna först fundera över frågorna på egen hand för att sedan diskutera i par. Avsluta med att diskutera frågan i helklass.

Det går också att ladda ner bildspelet som en pdf-fil och skriva ut.

 1. Sant eller falskt?

 2. Fem procent av befolkningen uppgav att de utsattes för sexualbrott under 2019. Det motsvarar cirka 450 000 personer.

 3. Totalt polisanmäldes 100 000 sexualbrott under 2019.

 4. 75 procent av de som misstänktes för sexualbrott 2018 var män.

 5. Det är vanligast med överfallsvåldtäkter.

 6. Det är ungefär lika vanligt för tjejer och killar att ha erfarenhet av sexuella övergrepp.

 7. Skolan är den vanligaste brottsplatsen för killar i högstadiet som utsatts för fysiska sexuella kräkningar.

 8. När pojkar och män utsätts för sexualbrott är det vanligare att gärningspersonen är en flicka eller kvinna än en pojke eller man.

 9. Drygt var femte gymnasieelev har erfarenhet av någon form av sexuellt övergrepp.

 10. Det är vanligare att tjejer säljer sex än killar.

 11. Av de anmälda våld­täkterna mot barn under 2019 var 91 procent brott mot en flicka och 9 procent brott mot en pojke.

Sant eller falskt?
0 av 0
TECKENFÖRKLARING: LADDA NER SKRIV UT REDIGERA HELSKÄRM
Lämna sidan direkt Dölj ditt besök